مونتیگو کیست؟ – فرشید امیر شقاقی – مافیای سایت های شرط بندی ایران

مونتیگو کیست؟ – مافیای سایت های شرط بندی ایران -فرشید امیر شقاقی

 

فرشید امیر شقاقی ملقب به مونتیگو montiego رپر معروف ایرانی که با بسیاری از خواننده های رپر ایرانی همخوانی داشته و به همراه پدرش سعدالله امیر شقاقی … ادامه مطلب